العربیه| فارسی
ثبت شده در تاریخ » 1395/12/14 در ساعت »10:43

دیدار مسئولین محترم مدیریت خدمات حوزه های علمیه کشور و مدیر عامل محترم بیمه آسیا با مدیر عامل بیمارستان