شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

مسئول واحد : داود عطایی-کارشناس شنوایی سنجی

تلفن داخلی: 36161226

موقعيت فيزيکي: ساختمان شماره 2- طبقه همکف

تعداد پرسنل: 1

واحد شنوايي سنجي شامل مجموعه اي از آزمايشات اطلاق مي شود كه در تشخيص مقدار و نوع كم شنوايي ها به بيماران در رده مختلف سني كمك مي نمايد. خدماتی که واحد شنوايي سنجي اين بيمارستان ارايه خدمات مي نمایند، خدماتی که در این واحد ارائه می شود:

 • ارزیابی شنوایی
 • ABR (جهت بررسي عملكرد عصب گوش از ابتدا ي حلزون گوش تا ساقه مغز كه در بيماراني كه كانديد كاشت حلزون هستند بسيار ضروري و با اهميت مي باشد)
 • تمپانومتري (جهت ارزيابي عملكرد گوش مياني كه شامل عملكرد پرده گوش، استخوانچه هاي گوش و شيپور استاش)
 • آزمون OAE (جهت ارزيابي سلامت سيستم شنوايي نوزادان از بدو تولد كه با تشخيص مشكل شنوايي نوزادان با توجه به نوع مشكل، امكان درمان عدم شنوايي براي افراد امكان پذير خواهد بود.)
 • بررسی سیستم تعادل
 • بررسی وضعیت عصب شنوایی
 • بررسی وزوزگوش
 • تجویز سمعک
امکانات و تحهیزات
 • دستگاه شنوایی سنجی
 • دستگاه های تعادل شنوایی
 • ادیومتر
 • تمپانومتر

اين واحد در تمام طول هفته در شیفت صبح آماده ارايه خدمات مي باشد.