العربیه| فارسی

بخش درمانی

 
کلیه هایتان سالم است؟
 
نارسایی های کلیوی درباره کم ادراری یا پرادراری نقش اساسی دارند. نارسایی های کلیوی در مراحل اولیه نشانه ای ندارند و فرد تا زمانی که 50 درصد یا بیشتر مورد تخریب یا نارسایی قرار نگرفته باشد علائمی ندارد. حتی گاهی عملکرد یک کلیه کاملاً از بین می رود اما فرد هنوز از آن بی اطلاع است.
 
این نشانه ها را دارید؟
 
زمانی که بیش از 50 درصد تخریب و نارسایی در کلیه به وجود می آید نشانه هایی مانند درد، زردی پوست، رنگ پریدگی، بی اشتهایی، کاهش وزن، خستگی مزمن و... خود را نشان می دهند که شاید این زمان برای درمان و پیگیری بسیار دیر  باشد، بنابراین لازم است نسبت به این موضوع آگاه بود و توجه کافی داشت.