ایمنی بیمار

 

مسئول ایمنی بیمار : جناب آقای دکتر محمد جواد قاسم زاده

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: خانم معصومه شریفی

واحد ایمنی بیمار

ایمنی بیمار (به انگلیسی Patient_safety) رشته‌ای است که از طریق پیشگیری، کاهش، گزارش، و تجزیه و تحلیل خطاهای پزشکی که اغلب به عوارض جانبی منجر می‌شوند، بر ایمنی در مراقبت سلامت تأکید دارد. ایمنی بیمار عبارت است از رهایی از جراحات تصادفی که در اثر مراقبت های پزشکی و در نتیجه خطاهای پزشکی ایجاد می شود.

ایمنی بیمار چیست؟

ایمنی بیمار، شاخه‌ای از مراقبت‌های سلامت است که با شدت یافتن پیچیدگی مراقبت‌های سلامت و افزایش آسیب‌های وارده به بیمار در مراکز سلامت، ظهور کرد. وقتی در مورد ایمنی بیمار صحبت می‌کنیم، در واقع در مورد چگونگی محافظت بیمارستان‌ها و سایر سازمان‌های مراقبت‌های سلامت از بیماران خود در برابر خطاها، صدمات، حوادث و عفونت‌ها صحبت می‌نماییم. ایمنی بیمار، اصلی‌ترین اولویت اکثر بیمارستان‌ها در سرتاسر دنیا می‌باشد. در این بین، بیمارستان‌هایی که دارای یک رهبر قوی و یک تیم منسجمی که به خوبی با همدیگر همکاری می‌کنند، هستند، بهتر می‌توانند ایمنی بیماران را تضمین نمایند. در غیر این‌صورت، بیماران متحمل عواقب خطرناکی می‌شوند که بعضا منجر به مرگ می‌شود.

تعریف ایمنی بیمار از نظر WHO:

به گفته‌ی سازمان جهانی بهداشت، ایمنی بیمار، عبارت است از عدم وجود آسیب‌های قابل پیشگیری و همچنین کاهش خطر آسیب‌های بی‌مورد مرتبط با مراقبت‌های سلامت، به کمترین حد قابل قبول.

یکی از اهداف اصلی اعتباربخشی، ارتقا ایمنی بیماران است و در این راستا، سنجه‌های مختلفی در کتابچه استانداردهای ملی اعتباربخشی، به این مهم پرداخته‌. یکی از مواردی که در این سنجه‌ها مورد تاکید قرار گرفته، بحث به‌کارگیری دستورالعمل‌های ایمنی بیمار است.

 

 

  •