بخش اطفال

بخش اطفال Pediatric Ward

رییس بخش : آقای دکتر محمد تقی پور قاسمی – متخصص کودکان

سرپرستار: خانم معصومه رهامی - کارشناس پرستاری

شماره تماس: 02536161459

موقعيت: طبقه سوم

بخش اطفال بیمارستان حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی با 37 تخت فعال با گروهی از متخصصین اطفال مجرب در زمینه های مختلف داخلی و نیز پرستاران مجرب، خدمات جامعی را در درمان و مراقبت از کودکان بیمار انجام می دهند. این بخش مجهز به تجهیزات پزشکی از قبیل دستگاه های فتوتراپی، انکوباتور نوزادان و... برای مراقبت از نوزادان است که به طور کلی خدمات قابل ارائه آن شامل موارد زیر هستند:

  • بیماری های عفونی
  • بیماری های کلیه
  • بیماری های خون
  • بیماری های غدد و متابولیک
  • بیماری های گوارش
  • بیماری های ایمونولوژی و آلرژی