بخش اطفال

بخش اطفال ( (Pediatric Ward

رییس بخش : آقای دکتر محمد تقی پور قاسمی – متخصص کودکان

سرپرستار: خانم مرضیه داورپناه - کارشناس پرستاری

شماره تماس: 36161459-025

موقعيت: طبقه سوم

بخش اطفال بیمارستان حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی با 37 تخت فعال با گروهی از متخصصین اطفال مجرب در زمینه های مختلف داخلی و نیز پرستاران مجرب، خدمات جامعی را در درمان و مراقبت از کودکان بیمار انجام می دهند.

پزشکان این بخش:

 • آقای دکتر محمد جواد قاسم زاده
 • آقای دکتر محمد تقی پورقاسمی
 • آقای دکتر محمد تقی هاشمیان
 • آقای دکتر فرهاد مهجوریان قمی
 • آقای دکتر حمید دانشمند
 • آقای دکتر عباس فضلی زاده
 • خانم دکتر الهام رمضانی

بیماری های شایع بخش اطفال:

 • UTI
 •  Sepsis نوزادی یا عفونت خون
 • گاستروانتریت
 • تب و تشنج
 • مونونوکلئوز عفونی
 • ایکتر نوزادان

تجهیزات:

 • 37 تخت اطفال
 • دستگاه فوتوتراپی
 • دستگاه مانیتورینگ
 • دستگاه الکتروکاردیوگرافی
 • دستگاه الکتروشوک
 • انکوباتور
 • پمپ انفوزیون
 • پالس اکسی متری
 • ساکشن پرتابل
 • دستگاه نبولایزر

خدمات پرستاری:

 • برقراری محیطی امن و آرام برای بیماران
 • برگزاری شرایط و امکانات حضور مادر بر بالین بیمار
 • پذیرش بیماران الکتیو و پذیرش از اورژانس
 • آموزش بیماران بدو ورود، حین بستری و حین ترخیص
 • انجام سونداژ بیماران بستری
 • انجام مانیتورینگ بیماران
 • ساکشن بیماران
 • اکسیژن درمانی
 • انجام مراقتب های لازم قبل، حین و پس از تزریق خون
 • مشاوره و آموزش جهت تغذیه