بخش ویژه اورژانس

رئیس بخش: آقای دکتر مهدی فخاران - متخصص داخلی

سرپرستار: آقای مهدی بابایی - کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: 18

تعداد پرسنل فوریت های پزشکی: 2

تعداد کارشناس بیهوشی : 1

تعداد بهیار: 4

شماره تماس: 02536161150

موقعیت: طبقه همکف

ویژگی های بخش

این بخش متشکل از 8 تخت تحت نظر بیماران اورژانسی است که مجهز به سیستم مانیتورینگ قلبی و تجهیزات و امکانات به روز می باشد. در این بخش اتاق CPR، اتاق عمل سرپایی، اتاق‌های معاینه و اتاق تریاژ وجود دارند.
این واحد پذیرای بیماران قلبی، مادران پر خطر، ارولوژی، نفرولوژی، جراحی عمومی و عروق، ارتوپدی، گوارش و سایر بیماران نیازمند به خدمات اورژانس به صورت شبانه‌روزی می باشد

لیست پزشکان مقیم اورژانس

خانم دکتر فاطمه سمیعی نسب - پزشک عمومی
آقای دکتر امیرحسین تحویلدار - پزشک عمومی
آقای دکتر مصطفی محدث - پزشک عمومی
آقای دکتر سعید جلیل دوست - پزشک عمومی
آقای دکتر سید جعفر حسینی - پزشک عمومی
آقای دکتر هادی کریمی اصل - پزشک عمومی