بخش ویژه همودیالیز

رئیس بخش: آقای دکتر فرشاد دری - فوق تخصص نفرولوژی

سرپرستار: خانم معصومه نجفی - کارشناس پرستاری

شماره تماس: 02536161125

بيماراني كه كليه هاي آنان به هر دليل قادر به پالايش خون نمي باشد، از دستگاه هاي كمكي بنام همودياليز استفاده مي كنند. در اين روش خون در كنار مايع دياليز توسط يك غشای نيمه تراوا قرار مي گيرد و با انتشار ساده موجب انتقال سموم دفعي از خون به مايع دياليز مي شود.

این بخش مجهز به 15 دستگاه دياليز پيشرفته كه 5 دستگاه از نوع Fresenneus SClasic و 10دستگاه از نوع Fresenneus B مي باشد، به بيماران خدمت رسانی مي نماید. 14 دستگاه در بخش همودياليز و 1 دستگاه در بخش ICU جهت بیماران بدحال مستقر است.

كادر مجرب و آموزش ديده اين مركز همراه با فضاي آرام محيط دياليز، مناسب براي افرادي است كه نياز به خدمات دياليز به صورت فوري يا مزمن دارند. اين بخش همه روزه (به غير از روزهاي جمعه) در سه شيفت صبح، عصر و شب به ارائه خدمات مي پردازد و در موارد اورژانسی آنکال دیالیز در زمان غیرفعال بودن بخش دیالیز آماده ارائه خدمات به بیماران بدحال خواهد بود.

جهت افزایش آگاهی بیماران دیالیز به صورت مدون در سالن کنفرانس بیمارستان، آموزش تغذیه ی بیماران توسط کارشناس تغذیه انجام می گیرد.