بخش ویژه همودیالیز

 

رئیس بخشجناب آقای دکتر فرشاد دری- فوق تخصص نفرولوژی

سرپرستارخانم معصومه نجفی - کارشناس پرستاری

شماره تماس: 36161125-025

 

بيماراني كه كليه هاي آنان به هر دليل قادر به پالايش خون نمي باشد، از دستگاه هاي كمكي بنام همودياليز استفاده مي كنند. در اين روش خون در كنار مايع دياليز توسط يك غشای نيمه تراوا قرار مي گيرد و با انتشار ساده موجب انتقال سموم دفعي از خون به مايع دياليز مي شود.این بخش مجهز به 19 دستگاه دياليز پيشرفته مي باشد. 18 دستگاه در بخش همودياليز و 1 دستگاه در بخش ICU جهت بیماران بدحال مستقر گردیده است.كادر مجرب و آموزش ديده اين مركز همراه با فضاي آرام محيط دياليز، مناسب براي افرادي است كه نياز به خدمات دياليز به صورت فوري يا مزمن دارند. اين بخش همه روزه (به غير از روزهاي جمعه) در سه شيفت صبح، عصر و شب به ارائه خدمات مي پردازد و در موارد اورژانسی آنکال دیالیز در زمان غیرفعال بودن بخش دیالیز آماده ارائه خدمات به بیماران بدحال خواهد بود. ویزیت بیماران دیالیز در تمامی شیفت ها توسط پزشک فوق تخصص نفرولوژی انجام می شود. جهت افزایش آگاهی بیماران دیالیز به صورت مدون در سالن کنفرانس بیمارستان، آموزش تغذیه ی بیماران توسط کارشناس تغذیه انجام می گیرد.