برنامه درمانگاه

برنامه تخصصي و فوق تخصصي درمانگاه بيمارستان حضرت آيت ا... العظمي گلپايگاني (ره) تیر ماه سال 1400
            تخصص شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
            متخصص ارولوژی دکتر فرهادی13-9

دکتر فرهادی13-9

دکتر فرهادی13-9

دکتر تحویلدار11-10

دکتر فرهادی13-9

دکتر فرهادی13-9

 
            متخصص جراحی عمومی

دکتر بی آزار9-8

دکتر پور فخاران

10-8

دکتر بی آزار9-8 خانم دکتر رفیع پور 9-8

دکتر بی آزار9-8

دکتر طباطبایی 13-14

 
            متخصص داخلی

دکترسعدی12-11

دکتر سعادت اسکندری 10-11

دکتر صادقی

10:30 الی 11:30

دکتر صادقی

30/11-30/10

دکتر سعدی12-11

 

   
            متخصص داخلی (فوق تخصص ریه)

 

   

دکتر ابوالفضل مظفری

11-9

   
           

متخصص داخلی

(فوق تخصص روماتولوژی)

دکتر نوروزی

9 - 12

دکتر نوروزی

9 - 12

       
           

متخصص داخلی

(فوق تخصص نفرولوژی)
   

دکتر دری 12-11

  دکتر دری13-12  
           

متخصص داخلی

(فوق تخصص گوارش و کبد)

دکتر وفایی منش

13:30 الی 14 

 

 

دکتر یزدانی

12:30 الی 13:30

     
            جراح مغز واعصاب و ستون فقرات            
            متخصص چشم پزشکی            
            متخصص کودکان و نوزادان

دکتر پورقاسمی   10-8

دکتر هاشمیان11-9

دکتر پورقاسمی   10-8

 

دکتر هاشمیان11-9

 

دکتر پورقاسمی   10-8

 
            متخصص بیماریهای عفونی وتب وگرمسیری         آقای دکتر هاشمی12-11  
            متخصص ارتوپدی     آقای دکتر محمد دبیس 10-12      
            متخصص زنان و زایمان

خانم دکترعابدینی11-9

 

خانم دکتر خوانساری

12—11

خانم دکتر صدری زاده

11-9

خانم دکتر صمدی

12-11

خانم دکتر شاه بداغی 

10-12

خانم دکتر صمدی

12-11

خانم دکتر

قافله باشی

30/11-30/10
            متخصص مغز و اعصاب         خانم دکتر رضائیان11-10  
            متخصص اعصاب و روان            
            متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی

دکتر آقا یوسفی11-10

دکتر آقا یوسفی11-10

 

دکتر آقا یوسفی11-10

دکتر مومنی نژاد 9-11

 
            پزشکان عمومی دکتر سجاد پور دکتر سجاد پور دکتر سجاد پور دکتر سجاد پور دکتر سجاد پور دکتر سجاد پور
            متخصص گوش و حلق و بینی            
            فوق تخصص غدد کودکان و نوجوانان  

دکتر زمان پور

11-9
       
            بینایی سنجی            
            متخصص قلب و عروق دکتر بادی 11-12