برنامه درمانگاه

برنامه تخصصي و فوق تخصصي درمانگاه بيمارستان حضرت آيت ا... العظمي گلپايگاني (ره) دی ماه سال 1398
            تخصص شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
            متخصص ارولوژي دکتر فرهادي 13-9 دکتر فرهادي 13-9   دکتر فرهادي 13-9 دکتر تحويلدار 11-10 دکتر فرهادي 13-9   دکتر فرهادي 13-9 دکتر ساري مطلق 11-10  
            متخصص جراحي عمومي دکتر احمـــدي 11-9 دکتر پور فخاران 10-8 دکتر احمـــدي 10-9 دکترمرتضوي 12-11    
            متخصص داخلي دکتر سعدي 12-11 دکتر صادقي 30/11-30/10 دکتر صادقي 30/11-30/10 دکتر سعدي 12-11 دکتر اسکندري 30/11-30/10 دکتر توکلي 11-10  
            متخصص داخلي (فوق تخصص ريه) دکتر ابوالفضل مظفري 11-9     دکتر ابوالفضل مظفري 11-9    
            متخصص داخلي (فوق تخصص روماتولوژي) دکتر نوروزي 11-9 دکتر نوروزي 11-9        
            متخصص داخلي (فوق تخصص نفرولوژي)     دکتر دري 12-11   دکتر دري 13-12  
            متخصص داخلي (فوق تخصص گوارش و کبد) دکتر وفايي منش 14--13   دکتر يزداني 30/13-30/12      
            جراح مغز واعصاب و ستون فقرات            
            متخصص چشم پزشکي دکتر حکيمي 11-10 دکتر حکيمي 11-10        
            متخصص کودکان و نوزادان دکتر پورقاسمي 10- 8 خانم دکتر خاکبازان 12-30/10 دکتر هاشميان 30/11-30/10 دکتر پورقاسمي 10- 8 دکتر رمضاني 12-11   دکتر هاشميان 11-10   دکتر پورقاسمي 10- 8 دکتر قاسم زاده 12-11 دکتر هاشميان 10- 9
            متخصص بيماريهاي عفوني وتب وگرمسيري   آقاي دکتر هاشمي 11-10        
            متخصص ارتوپدي دکتر اردکاني 11  -30/9          
            متخصص زنان و زايمان

خانم دکترعابديني 11-9

خانم دکتر عرب مقصودی 11-12

خانم دکتر خوانساري 13--12 خانم دکتر صمدي 12-30/10  خانم دکتر شاه بداغي 13-12 خانم دکتر صدری زاده 12-30/10 خانم دکتر قافله باشي 30/11-30/10
            متخصص مغز و اعصاب   خانم دکتر رضائيان 11-10        
            متخصص اعصاب و روان دکتر صمدي 11  -10 دکتر جمشيد رحيمي /10-30/08 دکتر احمد معصومي 30/11-10 دکتر صمدي 11-10    
            متخصص طب فيزيکي وتوانبخشي   دکتر آقا يوسفي 11-10 دکتر آقا يوسفي 11-10   دکتر آقا يوسفي 11 -10 دکتر مومني نژاد 11/9  
            پزشکان عمومي دکتر سجاد پور دکتر سجاد  پور دکتر سجادپور دکتر سجاد پور دکتر سجادپور دکتر سجادپور
            فوق تخصص غدد کودکان   دکتر زمان پور 9-11        
            بینایی سنجی خانم صدری 11- 12
خانم صدری 11- 12  
       
            متخصص قلب و عروق  دکتر عابدینی صدر 11:30 - 12:30
دکتر عابدینی صدر 11:30 - 12:30  
دکتر عابدینی صدر 11:30 - 12:30  
 
دکتر عابدینی صدر 11:30 - 12:30  
دکتر عابدینی صدر 11:30 -12:30
            متخصص گوش و حلق و بینی  خانم دکتر حمیدیان 8-9