تصویربرداری

مسئول فنی: آقای دکتر سجاد رضوان-متخصص رادیولوژیست

مسئول واحد: خانم فاطمه دهدشتی-کارشناس ارشد رادیولوژی

تلفن داخلی منشی سونوگرافی: 36161229

تلفن داخلی منشی سی تی اسکن: 36161190

تلفن داخلی منشی رادیولوژی: 36161190

واحد تصویربرداری بيمارستان گلپایگانی با دارا بودن پيشرفته ترين تجهيزات و دستگاه ها و با انجام کلیه تصویربرداری های رایج و روتین تشخیصی پذيراي مراجعين محترم مي باشد.

انجام كليه راديوگرافي هاي معمولي و تخصصي زير نظر پزشكان و كارشناسان مجرب ، وجود دستگاه CT اسكن اسپيرال با قابليت انجام کليه بيوپسي هاي تحت گايد CT ، وجود دستگاه سونوگرافي معمولي و داپلر براي تمامي سونوگرافي ها، بيوفيزيكال، کالر داپلر ، ترانس واژينال زير نظر متخصصان راديولوژي ، از جمله توانايي هاي اين مركز مي باشد.

لیست اقدامات تصویربرداری

سونوگرافي هاي ساده: سونوگرافي شكم و لگن، سونوگرافي تيروئيد، سونوگرافي حاملگي، سونوگرافي نسج نرم و سونوگرافي مغز و غیره

سونوگرافي هاي اختصاصي: داپلرهاي حاملگي، داپلر شريان و وريد اندام ها، داپلر كليه، آنومالي هاي سه ماهه اول ودوم و غیره

سي تي اسكن هاي ساده: سي تي مغز، سي تي سينوس، سي تي ريه، سي تي شكم ولگن، سي تي گردن و غیره

سي تي اسكن هاي تخصصي: سي تي انتروگرافي، سي تي آنژيوهاي مغز وگردن، سي تي كرونر و غیره

و تمامي راديوگرافي هاي ساده و اختصاصي