جستجوی پزشکان

تخصص

محمد تقی پورقاسمی
نام: محمد تقی
نام خانوادگی: پورقاسمی
تخصص:متخصص کودکان و اطفال
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محمد تقی هاشمیان
نام: محمد تقی
نام خانوادگی: هاشمیان
تخصص:متخصص کودکان و اطفال
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

حسین محمود زاده
نام: حسین
نام خانوادگی: محمود زاده
تخصص:متخصص کودکان و اطفال
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

الهام رمضانی
نام: الهام
نام خانوادگی: رمضانی
تخصص:متخصص کودکان و اطفال
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سالار خازنی فرد
نام: سالار
نام خانوادگی: خازنی فرد
تخصص:متخصص داخلی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

میثم الهامی جدید
نام: میثم
نام خانوادگی: الهامی جدید
تخصص:متخصص داخلی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

رضا صفدری
نام: رضا
نام خانوادگی: صفدری
تخصص:متخصص داخلی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

خادم حسین صادقی
نام: خادم حسین
نام خانوادگی: صادقی
تخصص:متخصص داخلی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

فرشاد دری
نام: فرشاد
نام خانوادگی: دری
تخصص:فوق تخصص نفرولوژی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

اعظم فراهانی
نام: اعظم
نام خانوادگی: فراهانی
تخصص:فوق تخصص گوارش
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

جمشید وفائی منش
نام: جمشید
نام خانوادگی: وفائی منش
تخصص:فوق تخصص گوارش
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سید صادق کلانتر
نام: سید صادق
نام خانوادگی: کلانتر
تخصص:متخصص مغز و اعصاب
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

پریسا ظفری
نام: پریسا
نام خانوادگی: ظفری
تخصص:متخصص جراح مغز و اعصاب
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

علی حاجی زاده
نام: علی
نام خانوادگی: حاجی زاده
تخصص:متخصص جراح مغز و اعصاب
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

لعیا جیریائی
نام: لعیا
نام خانوادگی: جیریائی
تخصص:متخصص قلب و عروق
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محمد علی بادی
نام: محمد علی
نام خانوادگی: بادی
تخصص:متخصص قلب و عروق
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محسن اسدی قمی
نام: محسن
نام خانوادگی: اسدی قمی
تخصص:متخصص قلب و عروق
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

هومن مختارپور
نام: هومن
نام خانوادگی: مختارپور
تخصص:متخصص اورولوژی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سید علی تحویلدار
نام: سید علی
نام خانوادگی: تحویلدار
تخصص:متخصص اورولوژی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

علی کریمی
نام: علی
نام خانوادگی: کریمی
تخصص:متخصص ارتوپدی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

علی معظمی پور
نام: علی
نام خانوادگی: معظمی پور
تخصص:متخصص ارتوپدی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

مهدی مسگران زاده
نام: مهدی
نام خانوادگی: مسگران زاده
تخصص:متخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

علی بی آزار
نام: علی
نام خانوادگی: بی آزار
تخصص:متخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سید جواد موسوی
نام: سید جواد
نام خانوادگی: موسوی
تخصص:متخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

نسرین اعظمی فرد
نام: نسرین
نام خانوادگی: اعظمی فرد
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

آرا عمرانی پور
نام: آرا
نام خانوادگی: عمرانی پور
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

کریمه صمدی
نام: کریمه
نام خانوادگی: صمدی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

طیبه قاسمی
نام: طیبه
نام خانوادگی: قاسمی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

مهتاب دلاوری
نام: مهتاب
نام خانوادگی: دلاوری
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

حیدر الزبیدی
نام: حیدر
نام خانوادگی: الزبیدی
تخصص:متخصص گوش و حلق و بینی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سمیه حیدری
نام: سمیه
نام خانوادگی: حیدری
تخصص:متخصص گوش و حلق و بینی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محسن نوروزی
نام: محسن
نام خانوادگی: نوروزی
تخصص:فوق تخصص روماتولوژی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

حمید رضا آقا یوسفی
نام: حمید رضا
نام خانوادگی: آقا یوسفی
تخصص:متخصص طب فیزیکی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

هادی مومنی نژاد
نام: هادی
نام خانوادگی: مومنی نژاد
تخصص:متخصص طب فیزیکی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سعید مدنی
نام: سعید
نام خانوادگی: مدنی
تخصص:فوق تخصص جراحی چاقی و لاپاراسکوپی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محمد رکابی
نام: محمد
نام خانوادگی: رکابی
تخصص:فوق تخصص جراحی زیبایی و سوختگی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

عطیه سادات معینی
نام: عطیه سادات
نام خانوادگی: معینی
تخصص:متخصص اختلالات خواب کودکان و بزرگسالان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

احسان کریمی پرویز
نام: احسان
نام خانوادگی: کریمی پرویز
تخصص:متخصص اورولوژی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

غلامرضا آذری نیا ثمری
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: آذری نیا ثمری
تخصص:متخصص ارتوپدی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

احمد معصومی
نام: احمد
نام خانوادگی: معصومی
تخصص:متخصص اعصاب و روان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

حمید رضا زارعی نژاد
نام: حمید رضا
نام خانوادگی: زارعی نژاد
تخصص:متخصص چشم پزشکی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

شکیبا شعاعی متین
نام: شکیبا
نام خانوادگی: شعاعی متین
تخصص:کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محبوبه سیستانی
نام: محبوبه
نام خانوادگی: سیستانی
تخصص:متخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

حمید مشکوری نجفی
نام: حمید
نام خانوادگی: مشکوری نجفی
تخصص:متخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

بهزاد فیضی
نام: بهزاد
نام خانوادگی: فیضی
تخصص:متخصص داخلی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

میثم نظری
نام: میثم
نام خانوادگی: نظری
تخصص:کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

ابوالفضل مظفری
نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: مظفری
تخصص:فوق تخصص ریه
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

حسین مرتضوی
نام: حسین
نام خانوادگی: مرتضوی
تخصص:متخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محمد رضا کارگر
نام: محمد رضا
نام خانوادگی: کارگر
تخصص:متخصص ارتوپدی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

فاطمه سالم
نام: فاطمه
نام خانوادگی: سالم
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

فاطمه غنی پور
نام: فاطمه
نام خانوادگی: غنی پور
تخصص:متخصص بیماری های عفونی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سعید یزدانی
نام: سعید
نام خانوادگی: یزدانی
تخصص:فوق تخصص گوارش
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

علی اکبر هاشمی
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: هاشمی
تخصص:متخصص عفونی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

مریم عباسی
نام: مریم
نام خانوادگی: عباسی
تخصص:متخصص مغز و اعصاب
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

مجید خلیلی
نام: مجید
نام خانوادگی: خلیلی
تخصص:متخصص مغز و اعصاب
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

طاهره خوانساری
نام: طاهره
نام خانوادگی: خوانساری
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

حمید دانشمند
نام: حمید
نام خانوادگی: دانشمند
تخصص:متخصص کودکان و اطفال
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

آزاده صدرایی
نام: آزاده
نام خانوادگی: صدرایی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سیمین زندیه
نام: سیمین
نام خانوادگی: زندیه
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

ناهید زند
نام: ناهید
نام خانوادگی: زند
تخصص:متخصص داخلی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سیده کوثر حسینی المدنی
نام: سیده کوثر
نام خانوادگی: حسینی المدنی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

فاطمه نادری صفا
نام: فاطمه
نام خانوادگی: نادری صفا
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سیده زاهده کمالی تقوی
نام: سیده زاهده
نام خانوادگی: کمالی تقوی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

علی موسوی مفتخر زاده
نام: علی
نام خانوادگی: موسوی مفتخر زاده
تخصص:متخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

مرضیه علوی سلطانی
نام: مرضیه
نام خانوادگی: علوی سلطانی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

رامین عمومی
نام: رامین
نام خانوادگی: عمومی
تخصص:متخصص ارتوپدی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

زهرا سیاقتی
نام: زهرا
نام خانوادگی: سیاقتی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سیده فاطمه شبیری
نام: سیده فاطمه
نام خانوادگی: شبیری
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سید مهدی طباطبایی
نام: سید مهدی
نام خانوادگی: طباطبایی
تخصص:متخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محمد حیدری
نام: محمد
نام خانوادگی: حیدری
تخصص:متخصص اورولوژی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

حورا آموزگار
نام: حورا
نام خانوادگی: آموزگار
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

حمید رضا طلاکوب
نام: حمید رضا
نام خانوادگی: طلاکوب
تخصص:متخصص کودکان و اطفال
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

نوشین مدنی
نام: نوشین
نام خانوادگی: مدنی
تخصص:متخصص کودکان و اطفال
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

کامبیز کیانی
نام: کامبیز
نام خانوادگی: کیانی
تخصص:متخصص ارتوپدی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

عباس فضلی زاده
نام: عباس
نام خانوادگی: فضلی زاده
تخصص:متخصص کودکان و اطفال
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

نسترن اشعرئین
نام: نسترن
نام خانوادگی: اشعرئین
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

وحید کلهری
نام: وحید
نام خانوادگی: کلهری
تخصص:متخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

نسیم صدری زاده
نام: نسیم
نام خانوادگی: صدری زاده
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

مرجان سخایی
نام: مرجان
نام خانوادگی: سخایی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

منیر سلیمی
نام: منیر
نام خانوادگی: سلیمی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

فرهاد مهجوریان قمی
نام: فرهاد
نام خانوادگی: مهجوریان قمی
تخصص:متخصص کودکان و اطفال
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محمدجواد قاسم زاده
نام: محمدجواد
نام خانوادگی: قاسم زاده
تخصص:متخصص کودکان و اطفال
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

مهتاب دلاوری
نام: مهتاب
نام خانوادگی: دلاوری
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

کریمه هیوری
نام: کریمه
نام خانوادگی: هیوری
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

مهدی آذر آبادی
نام: مهدی
نام خانوادگی: آذر آبادی
تخصص:متخصص اورولوژی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

نرجس طاهری
نام: نرجس
نام خانوادگی: طاهری
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

منیژه هدایت شده
نام: منیژه
نام خانوادگی: هدایت شده
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

رباب خالصی
نام: رباب
نام خانوادگی: خالصی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

فریده فریدنیا
نام: فریده
نام خانوادگی: فریدنیا
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

مسعود دادفر
نام: مسعود
نام خانوادگی: دادفر
تخصص:متخصص داخلی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

زهرا عزتی
نام: زهرا
نام خانوادگی: عزتی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

زینب زلفی زره شوران
نام: زینب
نام خانوادگی: زلفی زره شوران
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

فاضل صداقت
نام: فاضل
نام خانوادگی: صداقت
تخصص:متخصص ارتوپدی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

شاهرخ جهان بینی
نام: شاهرخ
نام خانوادگی: جهان بینی
تخصص:متخصص اورولوژی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

فاطمه علی عسگری
نام: فاطمه
نام خانوادگی: علی عسگری
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

رسول بابایی
نام: رسول
نام خانوادگی: بابایی
تخصص:متخصص طب اورژانس
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محمد تقی ایمانی خسرو شاهی
نام: محمد تقی
نام خانوادگی: ایمانی خسرو شاهی
تخصص:متخصص جراحی ستون فقرات
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

امراله سلیمی
نام: امراله
نام خانوادگی: سلیمی
تخصص:فوق تخصص جراحی اطفال
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

علیرضا فقیهی
نام: علیرضا
نام خانوادگی: فقیهی
تخصص:متخصص طب اورژانس
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محمد رضا کریمی نژاد
نام: محمد رضا
نام خانوادگی: کریمی نژاد
تخصص:متخصص طب اورژانس
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سید سعید علوی
نام: سید سعید
نام خانوادگی: علوی
تخصص:متخصص گوش و حلق و بینی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

علی حاجی زاده
نام: علی
نام خانوادگی: حاجی زاده
تخصص:متخصص جراح مغز و اعصاب
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

مهدی فخاران
نام: مهدی
نام خانوادگی: فخاران
تخصص:متخصص داخلی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محمدکاظم مسلمی
نام: محمدکاظم
نام خانوادگی: مسلمی
تخصص:متخصص اورولوژی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محمد مردانی
نام: محمد
نام خانوادگی: مردانی
تخصص:متخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

زهرا ابراهیمی
نام: زهرا
نام خانوادگی: ابراهیمی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

هودسا سروش نیا
نام: هودسا
نام خانوادگی: سروش نیا
تخصص:متخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

رقیه آهنگری
نام: رقیه
نام خانوادگی: آهنگری
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

زهرا یزدانی
نام: زهرا
نام خانوادگی: یزدانی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

مینو پور مجیب
نام: مینو
نام خانوادگی: پور مجیب
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

نسیم ولی زاده
نام: نسیم
نام خانوادگی: ولی زاده
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

علی ازهری
نام: علی
نام خانوادگی: ازهری
تخصص:متخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

منیره میرزایی
نام: منیره
نام خانوادگی: میرزایی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محمد علی آزاد
نام: محمد علی
نام خانوادگی: آزاد
تخصص:متخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

فاطمه جوادیان صراف
نام: فاطمه
نام خانوادگی: جوادیان صراف
تخصص:متخصص چشم پزشکی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

محمد حسن پورفخاران
نام: محمد حسن
نام خانوادگی: پورفخاران
تخصص:متخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

فرناز صحیحی
نام: فرناز
نام خانوادگی: صحیحی
تخصص:فوق تخصص روماتولوژی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

مژگان سخایی
نام: مژگان
نام خانوادگی: سخایی
تخصص:متخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

هومن مختارپور
نام: هومن
نام خانوادگی: مختارپور
تخصص:متخصص اورولوژی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

عباسعلی صفدری
نام: عباسعلی
نام خانوادگی: صفدری
تخصص:متخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سمیه علامه
نام: سمیه
نام خانوادگی: علامه
تخصص:متخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

طاهره محقق
نام: طاهره
نام خانوادگی: محقق
تخصص:متخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

زهره شاه بوداقی
نام: زهره
نام خانوادگی: شاه بوداقی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

ذبیح اله عسگری
نام: ذبیح اله
نام خانوادگی: عسگری
تخصص:متخصص جراح مغز و اعصاب
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

حسن میلادی پور
نام: حسن
نام خانوادگی: میلادی پور
تخصص:متخصص ارتوپدی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

عباس اشراقی
نام: عباس
نام خانوادگی: اشراقی
تخصص:متخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه