آیت الله سید جواد فقیه موسوی گلپایگانی
آیت الله سید جواد فقیه موسوی گلپایگانی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بیمارستان

جزئیات بیشتر
دکتر عباس اشراقی
دکتر عباس اشراقی
رئیس و مسئول فنی بیمارستان

جزئیات بیشتر
حمید صباغیان
حمید صباغیان
مدیر بیمارستان

جزئیات بیشتر
زهره حقانی
زهره حقانی
مدیر پرستاری

جزئیات بیشتر