فیزیوتراپی

م

مسئول فنی: خانم زهرا ولی زاده

موقعيت مکاني: زیرزمین

شماره تماس: 36161185

تعداد پرسنل: 2

بخش فیزیوتراپی بیمارستان گلپایگانی با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کارآزموده و مجهز به دستگاه هاي به روز، در شیفت کاری صبح آماده ارائه خدمت به مراجعين محترم مي باشد.

این واحد با به کارگیری دانش روز دنيا سعي در ارائه بهترين خدمات در اين مركز می نماید.

این واحد علاوه بر ارائه خدمات به بیماران سرپایی، به بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان نیز خدمات تخصصی ارائه می نماید که این خدمات شامل مشاوره فیزیوتراپی و توانبخشی، فیزیوتراپی تنفسی و فیزیوتراپی اندام ها با هدف جلوگیری از عوارض جراحی و بستری، جلوگیری از عفونت ریه ها، افزایش ظرفیت و بهبود عملکرد تنفسی، جلوگیری از محدودیت حرکتی و بهبود دامنه حرکتی مفاصل می باشد.

ساعت کار بخش فیزیوتراپی:

مراجعین سرپایی:کلیه ایام هفته به استثناء تعطیلات رسمی از ساعت :307 لغایت 30:13
بیماران بستری: کلیه ایام هفته به انضمام روزهای تعطیل