موسس بیمارستان

 
حضرت آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی (ره

مرجع عظیم الشان جهان تشییع حضرت آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی(ره)