تقدیر به مناسبت روز فناوری اطلاعات از واحد فناوری اطلاعات بیمارستان

تاریخ: 1402/04/25

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی «ره»، به مناسبت روز فناوری اطلاعات، با حضور ریاست محترم بیمارستان، جناب آقای دکتر قاسم زاده و مدیر بیمارستان جناب آقای اعتمادی کیا، از زحمات و تلاش های ارزنده مهندسان در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمارستان با تقدیم هدایایی، تشکر و قدردانی شد.


تعداد بازدید: 407
تقدیر به مناسبت روز فناوری اطلاعات از واحد فناوری اطلاعات بیمارستان