گرامیداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در بیمارستان

تاریخ: 1402/05/12

 

گرامیداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در بیمارستان حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی «ره» به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی «ره»، نشست صمیمی رییس و مدیر بیمارستان با مدیریت محترم پرستاری، مسوول بهبود كیفیت، سوپروایزر محترم آموزش سلامت، مسوول محترم زنان و زایمان، مسوول محترم آموزش شیردهی و همراهی ماماها و پرستارانِ مراقبت از مادر و نوزاد، با هدف برنامه ریزی در جهت ترویج تغذیه با شیر مادر برگزار شد. در این نشست، آقای دکتر محمدجواد قاسم زاده، ریاست محترم بیمارستان در باب اهمیت تغذیه با شیر مادر بیان کردند: «حمایت همه جانبه از مادران برای تداوم شیردهی با شیر مادر امری اساسی است و این هفته فرصت مناسبی برای آموزش و اطلاع رسانی برای ترویج تغذیه با شیر مادر است». همچنین در این نشست آقایان دکتر پورقاسمی و دکتر هاشمیان از متخصصان اطفال، توجه به اهمیت اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در سلامت و بهبود شاخص‌های تغذیه انحصاری و تداوم تغذیه با شیر مادر تا دو سالگی را ضروری برشمردند.


تعداد بازدید: 357
گرامیداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در بیمارستان