تقدیر روز پزشک

تاریخ: 1402/06/02

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت آیت لله العظمی گلپایگانی «ره»، در اولین روز از شهریور ۱۴۰۲، به مناسبت زاد روز حكيم و فيلسوف بزرگ ابوعلی سينا، ریاست و مدیر

محترم بیمارستان از پزشکان درمانگاه و بیمارستان تقدیر به عمل آوردند.

انسانهای بزرگ، زود از یاد نمی روند و به انتها نمی رسند. 

 


تعداد بازدید: 299
تقدیر روز پزشک