جشن روز جهانی کودک

تاریخ: 1402/07/17

 

جشن روز جهانی کودک در بیمارستان حضرت آیت ا... العظمی گلپایگانی «ره» به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، به مناسبت 16 مهرماه ، روز جهانی کودک، مراسم جشنی در بخش اطفال بیمارستان حضرت آیت ا... العظمی گلپایگانی «ره» برگزار و به کودکان بستری در این بخش هدایایی اهدا شد. بنا به این گزارش با هدف ارتقاء روحیه کودکان بیماری که در بخش اطفال بستری بودند ، مراسمی به همت واحد آموزش و با حضور دکتر قاسم زاده رئیس و مسئول فنی بیمارستان مذکور، دکتر هاشمیان و دکتر دانشمند از متخصصان اطفال؛ و پرستاران بخش اطفال برگزار شد و ضمن فراهم آوردن محیطی شاد ، هدایایی نیز بر اساس سن و جنس کودکان به آنها اهدا گردید و اوقات خوشی را برای آنها فراهم آورد. هدف از این کار فرهنگی، افزایش رضایت مخاطبان و نیز ایجاد خاطره ای خوش در ذهن اطفال بستری بود.


تعداد بازدید: 265
جشن روز جهانی کودک